PAWARTOS NGAYOGYAKARTA

 

·      Adicara                   : Pawartos Ngayogyakarta

·      Stasiun Tv                : Jogja TV

·      Dinten                      : Selasa, 19 April 2010

·      Wekdal                   : 19.00 – 19.30 WIB

·      Pranata Adicara       : Margono Wedyo Pranasworo

·      Reporter                  : Adi Mulyadi

  

Sugeng dalu para pemirsa. Sumangga dipun semak pawartos ngayogyakarta ingkang badhe reroncane pawartos social kebudayan. Pawartos ingkang badhe dipunaturing dalem punika antaranipun Sultan MbotenAmung Nata, Namun Ugi Pangayom.

 

Pawartos-01

 

            Dewan kebudayaan kota Yogyakarta, ing dinten Senen siang ngadani sarasehan terbuka babagan :Kraton Ngayogyakarta dan Bangunan Pagar Budaya antara Kurifikasi dan Dinamisasi” ingkang mapan ing Joglo Taman Sari Ngayogyakarta.

            Ingkang paring pangandikan salebete sarasehan kasebat antawisipun inggih menika :

·      Gusti Genduro Pangeran Hendraningrat

·      Yuwana Suswita – Kirun Marwita selaku Budayawan ing Ngayogyakarta.

Pawartos salajengipun inggih menika…

 

Pawartos-02

 

            Penghimpunan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Jawa badhe nganake seminar lan pameran batik nasional. Grido ingkang badhe dipun gelar tanggal 22 (rorikur) April 2010 ing Gedung Universitas Club UC UGM. Ugi badhe rawuh inggih menika Gubernur Daerah DIY, Sri Sultan HB X.

            Batik nasional menika antawisipun kangge nglestantunaken lan ngembagaaken batik serta minangka kanthi uri-uri budaya. Bab kasebat amargi batik sampun dados lambing lan kasukatan ngayogyakarta, lan ugi sampun dipunaku ing UNESCO. Sak lebete, ing seminar mangkeh ingkang badhe paring pangandikan yaiku :

·      Gubernur DIY, Sri Sultan HB X

·      Ketua Dewan Kebudayaan DIY, Yuwana Suwita.

Ketua Dewan Kebudayaan DIY, Yuwana Suwita negesaken, menawi tegesipun batik wonten 3 wujud, yaiku :

·      Wujud budaya ingkang hasan

·      Wujud mlampah social

·      Wujud Watak

Ingkah kabeh punika ketegesipun dados sarana kagem nyebetaken kemanunggalan lan jati dirining bangsa.

Sinaosa ing tlatah menika tansah katah corak, ananging para perajin lan pengusaha batik kedah kreatif damel menika motif enggal tanpa ngilangi cirri khas batik ngayogyakarta. Seniman jogja, Yani Sastra Wijaya ngendika, pamangke katah batik saking menika tlatah kadosa Pekalongan, Surakarta lan Cirebon. Sinaosa mekanten, batik ngayogyakarta tetep nggadahi cirri-ciri lan kwalitas ingkang angil dipuntandingi.

 

Jangkeping pawartos, mangga dipun semak sak sampunipun pariwara. Tetepa sawiji kalian Jogja TV.

 

Pawartos-03

 

Kabupaten Banul nganaken Hari Bebas Rokok ingkang dipun pengeti wonten ing tanggal 02 Mei 2010, sareng kaliyan Hari Pendidikan Nasional. Hari Bebas Asap Rokok ing wewengkon Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul, kangge mengetaken pelajar bab pakulinan udud. Sebab kathah sanget pelajar ingkang sampun remen udud ing tembenipun bbas asap rokok dipun terapaken wontenipun Kabupaten Bantul, ing saklajengipun ugi diterapaken wonten ing UPT lan sekolah-sekolah. Wonten ing kantor-kantor pemerintahan kabupaten ugi dibangun ruangan khusus kagem tiang ingkang remen rokok. Kanthi mengkaten saged ngurangi pakulinan pelajar utawi masyarakat umum anggenipun ngonsumsi rokok.

 

Pawartos-04

 

Dianaake fashion terapi ing Laut selatan Pantai Sundak - Gunung Kidul. Fashion menika saking Busana Nita Azhar . Kamangke fashion meniko katah sangat jurnalis – jurnalis kalian para photographer kangge ngalbumaken photo photo para model. Wonten puri, anis, lan candra kadados model kangge album fashion terapi menika. Lan uga melih wonten katah lima welas tyang Jepang kangge melu pemotretan menika.

Pamotretan meniki kangge mameraken klambi-klambi sing uga ajeng kangge iklan mode klambi aman sakniki . Klambi ingkang diagem para model ugi wonten karakteripun dewed ewe . Karakter klambinipun injih saking hari lahir ingkang para model-model punika. Uga klambi-klambi punika saget nunjuaken kepribadian masing-masing model.

Acara punika didukung kalian PFI Jogjakarta lan katah sanget para jurnalis photo saking media-media sakliyane. Tarko Sudiyanto selaku pemimpin acara punika injih setuju kemawon kangge acara punika margi kangge mikat para fashionable fashionable ingkang masa sakniki. Lan cara punika ingkang sae kangge promosiaken model-model ugi klambi-klambi ingkang didasaraken kepribadian para model.

 

            Kula Margono Wedyo Pranasworo, ngaturaken agunging panuwun awit kawigatosan panjenengan. Tetepa nyawiji kalih Jogja TV, Tradisi Tiada Henti. Salam Indonesia!!!

0 komentar:

Poskan Komentar

Lunax Free Premium Blogger™ template by Introblogger